„Класиката среща улицата в бъдещето” – грандиозният спектакъл на Christian of Roma