La Via Serlas – най-кратката и най-луксозната улица в света