Любен Дилов – син събра звездни гости в клуб Планет