100 Kila: Детството ми беше като от филмите „Синьо лято”