Мерил Стрийп: “Завистта е прекрасен стимул за развитието на творческия потенциал.”