Мисис Планет 2017 е Лейла Муругова от Татарстан, Русия (Видео)