Много екзотики и високи скорости на писта Серес, Гърция