Модата като проявление на личността: Валерия Карло