Музика и любов от Мария Илиева в Летния театър на Варна