Над 30 производители участваха в първото изложение „Подкрепяме българското“