„Немезис” – филмът, който отговаря на много въпроси