Мария Илиева направи впечатляваща премиера на „Всичко”