ParaKids събира отбор от приятели за закупуване на специализирани колички