„Петя на моята Петя“ строи мостове между поколенията и провокира с въпроси