Продуцентска компания KATLZ-RIGA от Латвия гостува със „Слънчева линия“ от Иван Вирипаев