Първи изображения от колаборацията на сезона KENZOxH&M