Публична дискусия в хотел „Маринела“ за “Въздвижение на Светия Кръст Господен”