Румяна Константинова: Истината и качеството в дизайнерската професия