Силвия Кабаиванова участва в основаването на Европейски моден алианс във Франкфурт