СкандаУ в инвалидни колички! Защо? Отговорът в “Дами канят”

https://www.youtube.com/watch?v=ZCYSKN1S9IY