Славена Вътова и UNICEF: За грижата и любовта към децата