Стоянка Мутафова: Човек получава толкова много цветя два пъти в живота – когато идва и когато си отива. Аз идвам!