Светлана Арсова представя книгата си “Приказна” (Видео)