Топ-бармани налагат нова екзотична мода в приготвянето на коктейли