TREND OF THE WEEK: Модерно е да си българин и след 3-ти март