Цвети Разложка сред претендентките на престижния световен конкурс MRS. GLOBE