Успешно приключи деветото сватбено изложение в страната BALKANICA WEDDING & HONEYMOON EXPO 2017