Васил Петров на сцената на „Рубаят“-НДК на 28 ноември