Видео от представянето на най-новата колекция “Emotion” на София Борисова