#WearableArt или когато чантата се превърне в изкуство