Wild tear – бельото, с което няма да останете незабелязана