„Заветни думи“ на Лори Нелсън Шпилман вече и на български